INFO fra styret » Praktisk informasjon

Særavgifter, behandling.....

Særavgiftene for sesongen 2016/2017.

 

Håndballskolen Kr. 1.200,-
J9 Kr. 1.200,-
J11 Kr. 2.200,-
J12 Kr. 2.200,-

 

Spilleren betaler den summen som er knyttet til laget vedkommende spiller på.

Det gis søskenmoderasjon ved at man betaler full pris for eldste og halv pris for andre

barn.

Tillitsvalgte , styremedlemmer og trenere har rett til halvt fritak. Det betales full særavgift om høsten og ingen om våren.

For særavgiftene benyttes Konto: 2220.06.72880. Giroene er merket med dette nummeret. Det er meget viktig at innbetalingen merkes med navn på spiller og års klasse.

Egenandeler

Det har i det siste vært mange spørsmål om skader og forsikringdekning. Spillere under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds forsikring. Egenandel her er 500 kroner.

Fra og med fylte 13 år er spillerne forpliktet til å betale spillerlisens. Denne dekker skader med opp til 15 000 kroner. Egenandel her er 1000 kroner.