Klubben » Tillitsvalgte

Styret 2014 - 2015

Leder: Kenneth Kåsin

Mobil: 993 87 893

Mail: kenneth@treningfordeg.no

 

Kasserer: Wenche Brevik

Mobil: 920 62 447

Mail: wenche.brevik@lindorff.com

 

Nestleder: Johan Olaf Førde

Mobil: 930 06 674

Mail: johan@mnemonic.no

 

Sekretær: Rakul Birtidôttir Davis  

Mobil: 465 81 320

Mail: davis1019@gmail.com