Mellomtrinnet er for 6. og 7. klassinger

Pr. i dag har vi i Mjøndalen et aktivt lag for 6. og 7. klasse.

X