Mellomtrinnet er for 5., 6. og 7. klassinger

Pr. i dag har vi i Mjøndalen aktive lag for 5. og 6. klasse,
mens 7. klasse er slått sammen med 8. klasselaget.

X