Ungdomstrinnet går fra 8. klasse og opp

Pr. i dag har vi i Mjøndalen ett sammenslått lag fra 7. og 8. klasse 
og et sammenslått lag for 9. , 10 og 1. vgs.

X