Ungdomstrinnet går fra 8. klasse og opp

Pr. i dag har vi i Mjøndalen ett sammenslått lag fra 8. og 9. klasse.

X